คำพังเพย หมวด ด

จำนวนทั้งหมด 12 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ด
 1. ดักลอบต้องหมั่นกู้
 2. ดินพอกหางหมู

  หมายถึง การปล่อยงานคั่งค้างอยู่เรื่อยๆเพราะมัวแต่ผัดวันประกันพุ่งในไม่ช้างานที่คั่งค้างนั้นจะพอกพูนมากขึ้นทุกทีจนเป็นภาระที่หน้าเบื่อหน่ายภายหลัง

 3. ดีดลูกคิดรางแก้ว

  หมายถึง คิดรอบคอบแล้วมีแต่ได้อย่างเดียว

 4. ดูช้างให้ดูหน้าหนาวดูสาวให้ดูหน้าร้อน
 5. ดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่
 6. ดูตาม้าตาเรือ
 7. เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

  หมายถึง ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย

 8. เด็กดอกฟ้า
 9. เด็กอมมือ

  หมายถึง ผู้ไม่รู้ประสีประสา

 10. เด็กเมื่อวานซืน

  หมายถึง คำกล่าวเชิงดูหมิ่นหรือเชิงสั่งสอนว่ามีความรู้หรือประสบการณ์น้อย

 11. เด็ดบัวเหลือใย
 12. เด็ดบัวไม่ไว้ใย

  หมายถึง ตัดขาด,ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด,มักใช้คู่กับเด็ดดอกไม่ไว้ขั้วเด็ดบัวไม่ไว้ใย