คำพังเพย หมวด ช

จำนวนทั้งหมด 18 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ช
 1. ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน

  หมายถึง นำศัตรูเข้าบ้าน

 2. ชักหน้าไม่ถึงหลัง

  หมายถึง มีรายได้ไม่พอรายจ่าย, หาได้ไม่พอใช้

 3. ชักแม่น้ำทั้งห้า
 4. ชักใบให้เรือเสีย

  หมายถึง พูดหรือทำขวางๆให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป

 5. ชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อ
 6. ชิงสุกก่อนห่าม
 7. ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้
 8. ชี้โพรงให้กระรอก
 9. ชุบมือเปิบ
 10. ช้างขี้ขี้ตามช้าง
 11. ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

  หมายถึง คนที่ทำความผิดอย่างร้ายแรงย่อมไม่สามารถปกปิดความผิดของตนได้หรือพยายามหาหลักฐานมากลบเกลื่อนแต่ไม่สามารถปกปิดความผิดนั้นได้

 12. ช้างสารงูเห่าข้าเก่าเมียรัก
 13. ช้างเท้าหน้า
 14. ช้างเท้าหลัง
 15. ช้าเป็นการนานเป็นคุณ
 16. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม
 17. เชื้อไม่ทิ้งแถว

  หมายถึง เป็นไปตามเผ่าพันธุ์, เหมือนบรรพบุรุษ

 18. ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง