ค้นหาคำพังเพย

ทั้งหมด
คำพังเพย หมวดตัวอักษร ช

คำพังเพย หมวดตัวอักษร ช

คำพังเพย มีดังรายการต่อไปนี้

ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน

ความหมาย นำศัตรูเข้าบ้าน

ชักหน้าไม่ถึงหลัง

ความหมาย มีรายได้ไม่พอรายจ่าย, หาได้ไม่พอใช้

ชักใบให้เรือเสีย

ความหมาย พูดหรือทำขวางๆให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

ความหมาย คนที่ทำความผิดอย่างร้ายแรงย่อมไม่สามารถปกปิดความผิดของตนได้หรือพยายามหาหลักฐานมากลบเกลื่อนแต่ไม่สามารถปกปิดความผิดนั้นได้

เชื้อไม่ทิ้งแถว

ความหมาย เป็นไปตามเผ่าพันธุ์, เหมือนบรรพบุรุษ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำพังเพย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ