ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย หมวดตัวอักษร ช

คำพังเพย มีดังรายการต่อไปนี้

ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน

ความหมาย นำศัตรูเข้าบ้าน

ชักใบให้เรือเสีย

ความหมาย พูดหรือทำขวางๆให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป

ชุบมือเปิบ

ความหมาย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

ความหมาย คนที่ทำความผิดอย่างร้ายแรงย่อมไม่สามารถปกปิดความผิดของตนได้หรือพยายามหาหลักฐานมากลบเกลื่อนแต่ไม่สามารถปกปิดความผิดนั้นได้

ช้างเท้าหน้า

ความหมาย

ช้างเท้าหลัง

ความหมาย


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำพังเพย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ