คำพังเพย หมวด จ

จำนวนทั้งหมด 13 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด จ
 1. จนแล้วไม่เจียม
 2. จมไม่ลง
 3. จระเข้ขวางคลอง

  หมายถึง ผู้ที่ชอบกันท่าหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวกเหมือนจระเข้ที่ขึ้นมาขวางคลองทำให้เรือผ่านไปผ่านมาไม่สะดวก

 4. จับปลาสองมือ

  หมายถึง หมายจะเอาให้ได้ทั้ง2อย่าง,เสี่ยงทำการพร้อมๆกันซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้ง2อย่าง

 5. จับปูใส่กระด้ง

  หมายถึง การเปรียบเทียบกับเด็กๆที่ซุกซนไม่ยอมอยู่นิ่งผู้ใหญ่ต้องคอยควบคุมดูแลตลอดเวลาเพื่อให้เด็กอยู่ในระเบียบ

 6. จับเสือมือเปล่า
 7. จับแพะชนแกะ

  หมายถึง ทำอย่างขอไปทีไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพื่อให้ลุล่วงก็ไป

 8. จุดใต้ตำตอ
 9. เจ้าบุญนายคุณ
 10. เจ้าไม่มีศาล
 11. ใจดีผีเข้า

  หมายถึง คนใจดีเป็นคนดีเกินไปมักถูกรังแก

 12. ใจดีสู้เสือ
 13. ใจเขาใจเรา

  หมายถึง การที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากคิดที่จะทำอะไรสักอย่างกับผู้อื่น ให้นึกถึงความรู้สึกของเขา ถ้าเราเป็นเขาจะรู้สึกอย่างไร