คำพังเพย หมวด ง

จำนวนทั้งหมด 2 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ง
  1. งมเข็มในมหาสมุทร
  2. เงินดีงานดี