คำพังเพย หมวด ฆ

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ฆ
  1. ฆ่าช้างเอางา

    หมายถึง การทำลายสิ่งที่ใหญ่โตลงทุนลงแรงไปมากเพื่อให้ได้ของสำคัญเพียงเล็กน้อยโดยไม่คำนึงว่าการกระทำนั้นจะสมควรหรือไม่ขอให้ได้สิ่งที่ต้องการ