คำพังเพย หมวด ค

จำนวนทั้งหมด 14 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ค
 1. คงเส้นคงวา

  หมายถึง เสมอต้นเสมอปลาย

 2. คดในข้องอในกระดูก

  หมายถึง มีสันดานคดโกง

 3. คนตายขายคนเป็น

  หมายถึง การจัดงานศพให้แก่ผู้ตายอย่างใหญ่โตทั้งที่ผู้อยู่ข้างหลังยากจนไม่มีเงิน หรือต้องไปกู้เงินมาจนเป็นหนี้สิน

 4. คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ

  หมายถึง คนรักมีน้อย คนเกลียดมีมาก

 5. คนล้มอย่าข้าม

  หมายถึง คนที่เคยมีอำนาจวาสนา แล้วหมดอำนาจ อย่าไปซ้ำเติมเขา เพราะเขาอาจกลับมามีอำนาจอีกได้

 6. คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

  หมายถึง จะคบกับใครพิจารณาให้ดีเสียก่อน เช่นเดียวกับการเลือกซื้อผ้า

 7. คบพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณพิตพาไปหาผล
 8. คมในฝัก
 9. ความรักไม่มีพรมแดน
 10. ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด

  หมายถึง มีวิชาความรู้มาก แต่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนไม่ได้ หรือเมื่อถึงคราวมีกลับไม่มีปัญญาแก้ไขให้ตัวเองรอดพ้นได้

 11. คว่ำบาตร

  หมายถึง ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย,เดิมหมายถึงสังฆกรรมที่พระสงฆ์ประกาศลงโทษคฤหัสถ์ผู้ประทุษร้ายต่อศาสนาด้วยการไม่คบไม่รับบิณฑบาตเป็นต้น

 12. คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก

  หมายถึง ที่อยู่แม้จะคับแคบก็อยู่ได้ถ้าสบายใจ แต่ถ้าลำบากใจแล้วแม้ที่อยู่จะกว้างขวางใหญ่โตก็อยู่ไม่ได้

 13. คางคกขึ้นวอ

  หมายถึง คนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัว

 14. คุณข้าวแดงแกงร้อน