ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย หมวดตัวอักษร ค

คำพังเพย มีดังรายการต่อไปนี้

คงเส้นคงวา

ความหมาย เสมอต้นเสมอปลาย

คดในข้องอในกระดูก

ความหมาย มีสันดานคดโกง

คมในฝัก

ความหมาย

คว่ำบาตร

ความหมาย ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย,เดิมหมายถึงสังฆกรรมที่พระสงฆ์ประกาศลงโทษคฤหัสถ์ผู้ประทุษร้ายต่อศาสนาด้วยการไม่คบไม่รับบิณฑบาตเป็นต้น

คางคกขึ้นวอ

ความหมาย คนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัว


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำพังเพย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ