คำพังเพย หมวด ข

จำนวนทั้งหมด 27 คำ - หน้า 2/2

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ข
  1. เข้าพระเข้านาง
  2. เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

    หมายถึง ประพฤติตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ, ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ คน และสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอาศัยอยู่

  3. ไข่ในหิน

    หมายถึง ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมอย่างยิ่ง