คำพังเพย หมวด ก

จำนวนทั้งหมด 37 คำ - หน้า 2/2

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ก
 1. เกลียดตัวกินไข่
 2. เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง
 3. เกลือจิ้มเกลือ
 4. เกลือเป็นหนอน

  หมายถึง ญาติมิตรสามาภรรยาบุตรธิดาเพื่อนร่วมงานหรือคนในบ้านคิดคดทรยศ

 5. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
 6. แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ
 7. แกะดำ
 8. ใกล้เกลือกินด่าง
 9. ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

  หมายถึง ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง

 10. ไก่รองบ่อน
 11. ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่

  หมายถึง ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน

 12. ไก่แก่หนังเหนียว
 13. ไก่แก่แม่ปลาช่อน