คำพังเพย หมวด ก

จำนวนทั้งหมด 37 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ก
 1. กงเกวียนกำเกวียน

  หมายถึง เวรสนองเวร, กรรมสนองกรรม, เช่นทำแกเขาอย่างไร ตนหรือลูกหลานก็อาจจะถูกทำในทำนองเดียวกันอย่างนั้นบ้างเป็นกงกำกงเกวียน

 2. กรวดน้ำคว่ำกะลา

  หมายถึง ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

 3. กรวดน้ำคว่ำขัน

  หมายถึง ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

 4. กระดังงาลนไฟ

  หมายถึง หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านผู้ชายมาแล้วย่อมรู้จักชั้นเชิงทางปรนนิบัติและเอาอกเอาใจผู้ชายได้ดีกว่าหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน

 5. กระดี่ได้น้ำ

  หมายถึง ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจจนตัวสั่นเช่นเขาดีใจเหมือนกระดี่ได้น้ำ

 6. กระดูกขัดมัน
 7. กระต่ายขาเดียว

  หมายถึง ยืนกรานไม่ยอมรับ

 8. กระต่ายตื่นตูม

  หมายถึง ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน

 9. กระต่ายสามขา

  หมายถึง ยืนกรานไม่ยอมรับ

 10. กระต่ายหมายจันทร์

  หมายถึง ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า

 11. กระเชอก้นรั่ว

  หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบ ขาดการประหยัด

 12. กระโถนท้องพระโรง
 13. กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้
 14. กันดีกว่าแก้
 15. กาคาบพริก

  หมายถึง ลักษณะคนผิวดำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแดง

 16. กาในฝูงหงส์
 17. กำขี้ดีกว่ากำตด

  หมายถึง ได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

 18. กินน้ำไต้ศอก

  หมายถึง จำต้องยอมเป็นรองเขา, ไม่เทียมหน้าเทียมตาเท่า

 19. กินบนเรือนขี้บนหลังคา

  หมายถึง คนเนรคุณ

 20. กินปูนร้อนท้อง

  หมายถึง ทำอาการมีพิรุธเอง,แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง

 21. กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง
 22. กิ้งก่าได้ทอง
 23. ก่อแล้วต้องสาน
 24. ก้างขวางคอ

  หมายถึง ผู้ขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์, ผู้ขัดขวางมิให้ผู้อื่นทำการได้โดยสะดวก