รวมหมวดหมู่ ของ คำผญา

คำผญา หรือปรัชญาในการดำรงชีวิตของบรรพบุรุษชาวอิสานที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงชั่วลูกชั่วหลาน คำผญา พร้อมคำแปลนี้เป็นภูมิปัญญาของปราช์ญผู้รู้ที่ได้ถ่ายทอดไว้

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้