ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "เอราวัณ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  เอราวัณ

  บาลี เอราวณ

  สันสกฤต ไอราวณ

  ความหมาย ช้างพาหนะของพระอินทร์

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "เอราวัณ"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤต
ไอยราเอราวณ
ปราณปาณ
มรณะมรณ
อลงกรณ์อลงฺกรณ
ขณะขณ
เหตุการณ์เหตุ+การณ
อังคณาองฺคณ
โบราณโปราณ
พิจารณาวิจารณ วิจารณา

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด