ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "วิตถาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  วิตถาร

  บาลี วิตฺถาร

  สันสกฤต วิสฺตาร (พิสดาร)

  ความหมาย กว้าง, กว้างขวาง. (ไทย) แปลก, นอกทาง.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "วิตถาร"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
พิสดารวิตฺถาร
รถานึกรถานีก
สยัมพร, สยุมพรสยํวร
อังคารองฺคาร
อัสดรอสฺสตร
สังขารสงฺขาร
พรวร
เศียรสิร
อังกูรองฺกุร

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด