คำศัพท์ไทย "ภูมิ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ภูมิ

  บาลี ภูมิ

  สันสกฤต ภูมิ

  ความหมาย แผ่นดิน. (ไทย) + (พูม) พื้น, ชั้น, พื้นเพ, ความรู้ เช่น อวดภูมิ/อมภูมิ; สง่า, โอ่โถง, องอาจ, ผึ่งผาย เช่น วางภูมิ.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ภูมิ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ภูมิใจภูมิ+
ภูมิภาคภูมิ+ภาค
ยุทธภูมิยุทฺธ+ภูมิ
ภูมิฐานภูมิ+ฐาน
ภาคภูมิภาค+ภูมิ
ตรีภูมิติ+ภูมิ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด