ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "คำไทย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  คำไทย

  บาลี บาลี

  สันสกฤต สันสกฤต

  ความหมาย ความหมาย

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "คำไทย"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
บาลีปาลิ
ไทยเทยฺย
ปั้ดโธ่, พุทโธ่พุทฺโธ
กิจจะลักษณะกิจฺจ+ลกฺขณ
ภาคภูมิภาค+ภูมิ
ภูมิฐานภูมิ+ฐาน
สวัสดีโสตฺถิ (สุ+อตฺถิ)
เกียรติกิตฺติ
ทนต์ทนฺต

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด