ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "ขัณฑสีมา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ขัณฑสีมา

  บาลี ขณฺฑ+สีมา

  สันสกฤต ขณฺฑ+สีมา

  ความหมาย เขตแดน

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "ขัณฑสีมา"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
เสมาสีมา
ขัณฑสกรขณฺฑสกรา
โบสถ์อุโปสถ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด