ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ส

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ส

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/10 มีดังรายการต่อไปนี้

สกนธ์

บาลี ขนฺธ

สกุณา

บาลี สกุณ

สกุล

บาลี กุล

สงกร, สังกร

บาลี สงฺกร

สงกา

บาลี สงฺกา

สงฆ์

บาลี สงฺฆ

สงสัย

บาลี สํสย

สงสาร

บาลี สํสาร

สงเคราะห์

บาลี สงฺคห

สดมภ์

บาลี ถมฺภ

สดุดี

บาลี ถุติ

สตรี

บาลี อิตฺถี

สตางค์

บาลี สต+องฺค

สถล

บาลี ถล

สถาบัน

บาลี ฐาปน

สถาปนา

บาลี ฐาปน

สถิติ

บาลี ฐิติ

สถุล

บาลี ถูล

สถูป

บาลี ถูป

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ