ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ล

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ล

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ มีดังรายการต่อไปนี้

ลัคนา

บาลี ลคฺคน

ลัดดา

บาลี ลตา

ลามก

บาลี ลามก

ลีลา

บาลี ลีลา

ลีลาศ

บาลี ลีลา

ลึงค์

บาลี ลิงฺค

เลข, เลขา

บาลี เลขา

เลขานุการ

บาลี เลขา+อนุการ

เล่ห์

บาลี ลิหฺ (เลีย)

โลก, โลกย, โลกีย์

บาลี โลก โลกิย

โลกันต์

บาลี โลกนฺต

โลภ

บาลี ลุภ โลภ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ