ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ฤ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ฤ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ มีดังรายการต่อไปนี้

ฤดู, อุตุ

บาลี อุตุ

ฤทธิ

บาลี อิทฺธิ

ฤทัย

บาลี หทย

ฤษี ฤๅษี

บาลี อิสิ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ