ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ย

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ย

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ มีดังรายการต่อไปนี้

ยถา

บาลี ยถา

ยนต์, ยนตร์

บาลี ยนฺต

ยศ

บาลี ยส

ยาจก

บาลี ยาจก

ยาตรา

บาลี ยาตฺรา

ยุติ

บาลี ยุตฺติ

ยุติธรรม

บาลี ยุตฺติ+ธมฺม

ยุทธภูมิ

บาลี ยุทฺธ+ภูมิ

ยุพเรศ

บาลี ยุว+อิสฺสร

ยโส

บาลี ยส

ยโสธร

บาลี ยโสธร

เยาวเรศ

บาลี ยุว+อิสฺสร

เยาว์

บาลี ยุว

โยค, โยชน์

บาลี โยค, โยชน

โยธา

บาลี โยธ โยธี


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ