ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ผ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ผ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ มีดังรายการต่อไปนี้

ผลิตผล

บาลี ผลิต+ผล

ผลึก

บาลี ผลิก, ผลิกา

ผัสสะ

บาลี ผสฺส

ผาณิต

บาลี ผาณิต

ผาล

บาลี ผาล

ผาสุก

บาลี ผาสุ, ผาสุก


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ