ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร น

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร น

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

นพ

บาลี นว

นพเคราะห์

บาลี นวคห

นรินทร์

บาลี นร+อินฺท

นริศวร, นเรศวร

บาลี นร+อิสฺสร

นฤดม

บาลี นร+อุตฺตม

นฤบดี

บาลี นร+ปติ

นฤมล

บาลี นิร+มล

นักษัตร, นักขัต

บาลี นกฺขตฺต

นังคัล

บาลี นงฺคล

นัย

บาลี นย

นาฏ

บาลี นาฏ

นาที

บาลี นาฬิ

นานา

บาลี นานา

นานาประการ, นานัปการ

บาลี นานปฺปการ

นาม

บาลี นาม

นายก

บาลี นายก

นาวา

บาลี นาวา

นาวิก

บาลี นาวิก

นาสา

บาลี นาสา

นิกร

บาลี นิกร

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ