ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ธ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ธ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ มีดังรายการต่อไปนี้

ธช ธวัช

บาลี ธช

ธนาณัติ

บาลี ธน+อาณตฺติ

ธนิต

บาลี ธนิต

ธรณี

บาลี เทหนี

ธรรมยุต

บาลี ธมฺม+ยุตฺต

ธรรมศาสตร์

บาลี ธมฺม+สตฺถ

ธรรมิก

บาลี ธมฺมิก

ธัญญะ

บาลี ธญฺญ

ธันวาคม

บาลี ธนฺว(ธนุ)+อาคม

ธุดงค์

บาลี ธุต+องฺค

ธุรการ

บาลี ธุร+การ

ธุระ, ธุร

บาลี ธุร

เธียร

บาลี ธีร


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ