ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ท

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 3/4 มีดังรายการต่อไปนี้

ทุรชล

บาลี ทุรชล

ทุรชาติ

บาลี ทุรชาติ

ทุรนิมิต

บาลี ทุนฺนิมิตฺต

ทุรมาน, ทรมาน

บาลี ทุรมาน

ทุรยศ, ทรยศ

บาลี ทุรยส

ทุรราช, ทรราช

บาลี ทุรราช

ทุรวาท

บาลี ทุรวาท

เทพินทร์

บาลี เทวี+อินฺท

เทวษ

บาลี โทส

เทวะ

บาลี เทว

เทวินทร์

บาลี เทว+อินฺท

เทวี

บาลี เทวี

เทวโลก

บาลี เทวโลก

เทาะห์

บาลี ฑห

เท่ห์

บาลี เทห

แทตย์

บาลี

โท

บาลี [ทฺวิ ทิ ทุ]

โทรศัพท์

บาลี ทูร+สทฺท

โทษ

บาลี โทส

โทสะ

บาลี โทส

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ