ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ถ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ถ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ มีดังรายการต่อไปนี้

ถัน

บาลี ถน

ถาวร, สถาพร

บาลี ถาวร

เถน

บาลี เถน

เถระ, เถรี

บาลี เถร, เถรี


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ