ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ต

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ต

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ตติยะ

บาลี ตติย

ตถาคต

บาลี ตถาคต

ตน

บาลี ตนุ

ตบะ

บาลี ตป

ตมะ

บาลี ตม

ตรรก

บาลี ตกฺก

ตระกูล

บาลี กุล

ตรัยตรึงศ์

บาลี เตตฺตึส

ตรี

บาลี ติ

ตรีภูมิ

บาลี ติ+ภูมิ

ตรีโลก

บาลี ติ+โลก

ตฤณ, ติณ

บาลี ติณ

ตักษัย

บาลี ชีวิตกฺขย

ตัณหา

บาลี ตณฺหา

ตาล

บาลี ตาล

ตาว

บาลี ตาว

ตุลา

บาลี ตุลา

ตุ๊

บาลี สาธุ

เตโช

บาลี เตช

ไตร

บาลี ติ, เต

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ