ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ฉ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ฉ

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ มีดังรายการต่อไปนี้

ฉลาก

บาลี สลากา

ฉันทะ

บาลี ฉนฺท

ฉันทาคติ

บาลี ฉนฺท+อคติ

ฉันทามติ

บาลี ฉนฺท+มติ

ฉายา

บาลี ฉายา

ฉิมพลี

บาลี สิมฺพลี, สิมฺพโล


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ