ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ค

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ค

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

คงคา

บาลี คงฺคา

คงคาลัย

บาลี คงฺคา+อาลย

คดี

บาลี คติ

คนธรรพ์

บาลี คนฺธพฺพ

คนโท

บาลี กุณฺฑ

ครรภ์

บาลี คพฺภ

ครุฑ

บาลี ครุฬ

ครู

บาลี ครุ

คฤหัสถ์

บาลี คหฏฺฐ

คาถา

บาลี คาถา

คาม

บาลี คาม

คาวี

บาลี คาวี

คำนวณ

บาลี คุณ

คำไทย

บาลี บาลี

คีต

บาลี คีต

คีรี

บาลี คิริ

คุณ

บาลี คุณ

คุปต

บาลี คุตฺต

คูณ

บาลี คุณ

คูหา

บาลี คุหา

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ