ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ทั้งหมด
คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ข

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดตัวอักษร ข

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ มีดังรายการต่อไปนี้

ขณะ

บาลี ขณ

ขนิษฐา

บาลี กนิฏฺฐ

ขบถ

บาลี กปฏ

ขมา

บาลี ขมา

ขรรค์

บาลี ขคฺค

ขัณฑสกร

บาลี ขณฺฑสกรา

ขัณฑสีมา

บาลี ขณฺฑ+สีมา

ขันที

บาลี ขณฺฑี

ขันธ์, สกนธ์

บาลี ขนฺธ

เขต

บาลี เขตฺต

เขฬะ

บาลี เขฬ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ