รวมหมวดหมู่ ของ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำที่ใช้กันอยู่ในภาษาไทยของเราตอนนี้ บางส่วนเป็นคำไทยแท้ แต่บางส่วนก็เป็นคำไทยที่หยิบยืมมาจากภาษาอื่น และที่เห็นกันบ่อย ๆ คือมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต แต่จะมีคำไหนบ้างหล่ะมาดูกันเลย

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ หมวด ก-ฮ

จัดหมวดหมู่ตามประเภท/ลักษณะคำ