ค้นหาคำทับศัพท์

ทั้งหมด
คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร Y

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร Y

คำทับศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

Y

ทับศัพท์เป็น วาย

yacht

ทับศัพท์เป็น เรือยอช (อ่านว่า ยอช)

Yale

ทับศัพท์เป็น เยล

Yankee

ทับศัพท์เป็น แยงกี

Yardley

ทับศัพท์เป็น ยาร์ดเลย์

yeast

ทับศัพท์เป็น ยีสต์

York

ทับศัพท์เป็น ยอร์ก

ytterbium

ทับศัพท์เป็น อิตเทอร์เบียม

yttrium

ทับศัพท์เป็น อิตเทรียม


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ