ค้นหาคำทับศัพท์

ทั้งหมด
คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร X

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร X

คำทับศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

X

ทับศัพท์เป็น เอกซ์

x-ray

ทับศัพท์เป็น รังสีเอกซ์ , เอกซ์เรย์

Xenon

ทับศัพท์เป็น ซีนอน

Xerox

ทับศัพท์เป็น ซีรอกซ์


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ