ค้นหาคำทับศัพท์

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร W

คำทับศัพท์ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

W

ทับศัพท์เป็น ดับเบิลยู

Wales

ทับศัพท์เป็น เวลส์

wallpaper

ทับศัพท์เป็น วอลล์เปเปอร์

ward

ทับศัพท์เป็น วอร์ด

ware

ทับศัพท์เป็น แวร์

Washington

ทับศัพท์เป็น วอชิงตัน

watt

ทับศัพท์เป็น วัตต์

wave

ทับศัพท์เป็น เวฟ

web

ทับศัพท์เป็น เว็บ

web application

ทับศัพท์เป็น เว็บแอปพลิเคชัน

web browser

ทับศัพท์เป็น เว็บเบราว์เซอร์

web page

ทับศัพท์เป็น เว็บเพจ

web site

ทับศัพท์เป็น เว็บไซต์

website

ทับศัพท์เป็น เว็บไซต์

Weierstrass

ทับศัพท์เป็น ไวเออร์ชตรัสส์

West bank

ทับศัพท์เป็น เวสต์แบงก์

Westminster

ทับศัพท์เป็น เวสต์มินสเตอร์

Whewell

ทับศัพท์เป็น ฮิวเอลล์

whisky

ทับศัพท์เป็น วิสกี้

White

ทับศัพท์เป็น ไวต์

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ