ค้นหาคำทับศัพท์

ทั้งหมด
คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร U

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร U

คำทับศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

U

ทับศัพท์เป็น ยู

ultraviolet

ทับศัพท์เป็น อัลตราไวโอเลต

UNESCO

ทับศัพท์เป็น ยูเนสโก

Union

ทับศัพท์เป็น ยูเนียน

unit

ทับศัพท์เป็น ยูนิต

unitary

ทับศัพท์เป็น ยูนิแทรี

Unix

ทับศัพท์เป็น ยูนิกซ์

update

ทับศัพท์เป็น อัปเดต

upload

ทับศัพท์เป็น อัปโหลด

USENET

ทับศัพท์เป็น ยูสเน็ต

USIS

ทับศัพท์เป็น ยูซิส


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ