ค้นหาคำทับศัพท์

ทั้งหมด
คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร T

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร T

คำทับศัพท์ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

T

ทับศัพท์เป็น ที

tab

ทับศัพท์เป็น แท็บด์

tangent

ทับศัพท์เป็น แทนเจนต์

tank

ทับศัพท์เป็น แทงก์

tape

ทับศัพท์เป็น เทป

Tasmania

ทับศัพท์เป็น แทสเมเนีย

taxi

ทับศัพท์เป็น แท็กซี่

technic, technique

ทับศัพท์เป็น เทคนิค

technology

ทับศัพท์เป็น เทคโนโลยี

telex

ทับศัพท์เป็น เทเลกซ์

Telnet

ทับศัพท์เป็น เทลเน็ต

tennis

ทับศัพท์เป็น เทนนิส

tensor

ทับศัพท์เป็น เทนเซอร์

tent

ทับศัพท์เป็น เต็นท์

thermometer

ทับศัพท์เป็น เทอร์มอมิเตอร์

thermoseting plastic

ทับศัพท์เป็น พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติง

thermostat

ทับศัพท์เป็น เทอร์มอสแตต

Thomas More

ทับศัพท์เป็น ทอมัส มอร์

thorium

ทับศัพท์เป็น ทอเรียม

thyroid

ทับศัพท์เป็น ไทรอยด์

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ