ค้นหาคำทับศัพท์

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร S

คำทับศัพท์ - หน้า 6/6 มีดังรายการต่อไปนี้

stylist

ทับศัพท์เป็น สไตลิสต์

subroutine

ทับศัพท์เป็น ซับรูทีน

subscribe

ทับศัพท์เป็น ซับสไครบ์

subway

ทับศัพท์เป็น ซับเวย์

sulpuric acid

ทับศัพท์เป็น กรด ซัลฟิวริก

Sultan Saladin

ทับศัพท์เป็น ศอลาฮุดดีน

sundae

ทับศัพท์เป็น ซันเด

super

ทับศัพท์เป็น ซูเปอร์

superior

ทับศัพท์เป็น ซุพีเรียร์

superman

ทับศัพท์เป็น ซูเปอร์แมน

sure

ทับศัพท์เป็น ชัวร์

surround

ทับศัพท์เป็น เซอร์ราวด์

sweater

ทับศัพท์เป็น สเวตเตอร์

Sweden

ทับศัพท์เป็น สวีเดน

Swedish (people)

ทับศัพท์เป็น (ชาว) สวีเดน

switch

ทับศัพท์เป็น สวิตช์

synchronous

ทับศัพท์เป็น ซิงโครนัส

Syria

ทับศัพท์เป็น ซีเรีย

system

ทับศัพท์เป็น ซิสเต็ม

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ