ค้นหาคำทับศัพท์

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร R

คำทับศัพท์ - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

revolution

ทับศัพท์เป็น เรฟโวลูชัน

rhodonite

ทับศัพท์เป็น โรโดไนต์

Richard

ทับศัพท์เป็น ริชาร์ด

riebeckite

ทับศัพท์เป็น รีเบกไกต์

rock

ทับศัพท์เป็น ร็อก

Rocky

ทับศัพท์เป็น รอกกี

ROM

ทับศัพท์เป็น รอม

Roman Catholic

ทับศัพท์เป็น โรมันคาทอลิก

rouge

ทับศัพท์เป็น รูจ

routine

ทับศัพท์เป็น รูทีน

Ruislip Northwood

ทับศัพท์เป็น ไรสลิปนอร์ทวูด

rule

ทับศัพท์เป็น รูล

Russia

ทับศัพท์เป็น (ประเทศ) รัสเซีย

Russian (food)

ทับศัพท์เป็น (อาหาร) รัสเซีย

rye

ทับศัพท์เป็น ไรย์

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ