ค้นหาคำทับศัพท์

ทั้งหมด
คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร P

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร P

คำทับศัพท์ - หน้า 3/5 มีดังรายการต่อไปนี้

platform

ทับศัพท์เป็น แพลตฟอร์ม

platinum

ทับศัพท์เป็น แพลทินัม

plotter

ทับศัพท์เป็น พล็อตเตอร์

plug

ทับศัพท์เป็น ปลั๊ก

pneumonia

ทับศัพท์เป็น นิวมอเนีย

pocket book

ทับศัพท์เป็น พ็อกเก็ตบุ๊ก

point

ทับศัพท์เป็น พอยต์

polarization

ทับศัพท์เป็น โพลาไรเซชัน

polymer

ทับศัพท์เป็น พอลิเมอร์

pond

ทับศัพท์เป็น ปอนด์

pop

ทับศัพท์เป็น พอป

popular

ทับศัพท์เป็น พอปพิวลาร์

portal

ทับศัพท์เป็น พอร์ทัล

Portsmouth

ทับศัพท์เป็น พอร์ทสมัธ

Post

ทับศัพท์เป็น โพสต์

postcard

ทับศัพท์เป็น โปสต์การ์ด

poster

ทับศัพท์เป็น โปสเตอร์

POTS

ทับศัพท์เป็น พ็อตส์

pound

ทับศัพท์เป็น ปอนด์

power

ทับศัพท์เป็น พาวเวอร์

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ