ค้นหาคำทับศัพท์

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร P

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร P

คำทับศัพท์ - หน้า 2/5 มีดังรายการต่อไปนี้

percentile

ทับศัพท์เป็น เปอร์เซ็นไทล์

percussion

ทับศัพท์เป็น เพอร์คัชชัน

perfect

ทับศัพท์เป็น เพอร์เฟกต์

peroxide

ทับศัพท์เป็น เพอร์ออกไซด์

petroleum

ทับศัพท์เป็น ปิโตรเลียม

phase

ทับศัพท์เป็น เฟส

Phoenix

ทับศัพท์เป็น ฟีนิกซ์

phosphorous

ทับศัพท์เป็น ฟอสฟอรัส

photocell

ทับศัพท์เป็น โฟโตเซลล์

photon

ทับศัพท์เป็น โฟตอน

pickup truck

ทับศัพท์เป็น รถพิกอัป

picnic

ทับศัพท์เป็น ปิกนิก

pink

ทับศัพท์เป็น พิงก์

pinphone

ทับศัพท์เป็น พินโฟน

Pittsburgh

ทับศัพท์เป็น พิตส์เบิร์ก

pixel

ทับศัพท์เป็น พิกเซล

plasma

ทับศัพท์เป็น พลาสมา

plastic

ทับศัพท์เป็น พลาสติก

platform

ทับศัพท์เป็น แพลตฟอร์ม

platinum

ทับศัพท์เป็น แพลทินัม

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ