ค้นหาคำทับศัพท์

ทั้งหมด
คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร P

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร P

คำทับศัพท์ - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

P

ทับศัพท์เป็น พี

Package

ทับศัพท์เป็น แพ็กเกจ

Page

ทับศัพท์เป็น เพจ

Palestine

ทับศัพท์เป็น ปาเลสไตน์

palette

ทับศัพท์เป็น พาเลตต์

Pamir

ทับศัพท์เป็น ปามีร์

panel

ทับศัพท์เป็น แพเนล

parabola

ทับศัพท์เป็น พาราโบลา

parameter

ทับศัพท์เป็น พารามิเตอร์

parenchyma

ทับศัพท์เป็น พาเรงไคมา

park

ทับศัพท์เป็น พาร์ก

parsec

ทับศัพท์เป็น พาร์เซก

part time

ทับศัพท์เป็น พาร์ตไทม์

patriot

ทับศัพท์เป็น เพทรีออต

pattern

ทับศัพท์เป็น แพตเทิร์น

Pearl Harbour

ทับศัพท์เป็น เพิร์ลฮาร์เบอร์

peg

ทับศัพท์เป็น เป๊ก

Peirce

ทับศัพท์เป็น เพิร์ซ

Peirse

ทับศัพท์เป็น เพียร์ส

people

ทับศัพท์เป็น พีเพิล

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ