ค้นหาคำทับศัพท์

ทั้งหมด
คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร O

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร O

คำทับศัพท์ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

O

ทับศัพท์เป็น โอ

Oakland

ทับศัพท์เป็น โอกแลนด์

oasis

ทับศัพท์เป็น โอเอซิส

object

ทับศัพท์เป็น อ็อบเจกต์

octane

ทับศัพท์เป็น ออกเทน

Odyssey

ทับศัพท์เป็น โอดิสซีย์

oerlikon

ทับศัพท์เป็น เออร์ลิคอน

office

ทับศัพท์เป็น ออฟฟิศ

offset

ทับศัพท์เป็น ออฟเซต

Okhotsk

ทับศัพท์เป็น โอค็อตสก์

oleum

ทับศัพท์เป็น โอเลียม

Olympic

ทับศัพท์เป็น โอลิมปิก

olympus

ทับศัพท์เป็น โอลิมปัส

onyx

ทับศัพท์เป็น โอนิกซ์

operator

ทับศัพท์เป็น โอเปอเรเตอร์

orchestra

ทับศัพท์เป็น ออร์เคสตรา

oriental

ทับศัพท์เป็น โอเรียนทัล

ounce

ทับศัพท์เป็น ออนซ์

output

ทับศัพท์เป็น เอาต์พุต

oxford

ทับศัพท์เป็น ออกซฟอร์ด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ