ค้นหาคำทับศัพท์

ทั้งหมด
คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร N

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร N

คำทับศัพท์ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

N

ทับศัพท์เป็น เอ็น

Namib

ทับศัพท์เป็น ( ทะเลทราย) นามิบ

Namibia

ทับศัพท์เป็น (ประเทศ) นามิเบีย

Nantes, (Edict of)

ทับศัพท์เป็น พระราชกฤษฎีกาแห่งนองซ์

Napierian logarithm

ทับศัพท์เป็น ลอการิทึมแบบเนเปียร์

nation

ทับศัพท์เป็น เนชัน

Nazareth

ทับศัพท์เป็น นาซาเร็ธ

Nebuchadnezzar

ทับศัพท์เป็น เนบูคัดเนสซาร์

necktie

ทับศัพท์เป็น เนกไท

Nehru, Jawaharlal

ทับศัพท์เป็น ชวาหรลาล เนห์รู

Neit

ทับศัพท์เป็น นีล

Nero

ทับศัพท์เป็น นีโร

netball

ทับศัพท์เป็น เนตบอล

Netherlands

ทับศัพท์เป็น เนเธอร์แลนด์

Netscape

ทับศัพท์เป็น เน็ตสเคป

network

ทับศัพท์เป็น เน็ตเวิร์ก

New Amsterdam

ทับศัพท์เป็น นิวอัมสเตอร์ดัม

New Brunswick

ทับศัพท์เป็น นิวบรันสวิก

New Caledonia

ทับศัพท์เป็น นิวแคลิโดเนีย

New England

ทับศัพท์เป็น นิวอิงแลนด์

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ