ค้นหาคำทับศัพท์

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร G

คำทับศัพท์ - หน้า 3/4 มีดังรายการต่อไปนี้

grad (หน่วยมุม)

ทับศัพท์เป็น แกร็ด

gradient

ทับศัพท์เป็น เกรเดียนต์

grand

ทับศัพท์เป็น แกรนด์

graph

ทับศัพท์เป็น กราฟ

graph

ทับศัพท์เป็น กราฟ

graphic

ทับศัพท์เป็น กราฟิก

graphics

ทับศัพท์เป็น กราฟิกส์

graphite

ทับศัพท์เป็น แกรไฟต์

gray

ทับศัพท์เป็น เกรย์

Greece

ทับศัพท์เป็น กรีซ (ประเทศ)

Greek

ทับศัพท์เป็น กรีก (ชาว, ภาษา)

Greenwich

ทับศัพท์เป็น กรีนิช

gross ton

ทับศัพท์เป็น ตันกรอส

ground

ทับศัพท์เป็น กราวด์

ground

ทับศัพท์เป็น กราวนด์

groupware

ทับศัพท์เป็น กรุปแวร์

Guadalupe

ทับศัพท์เป็น กัวดาลูป

guest house

ทับศัพท์เป็น เกสต์เฮาส์

guide

ทับศัพท์เป็น ไกด์

Guinea

ทับศัพท์เป็น กินี

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ