ค้นหาคำทับศัพท์

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร G

คำทับศัพท์ - หน้า 2/4 มีดังรายการต่อไปนี้

ghetto

ทับศัพท์เป็น เกตโต

Gibb

ทับศัพท์เป็น กิบบ์

gift

ทับศัพท์เป็น กิฟต์

gigabyte

ทับศัพท์เป็น จิกะไบต์

glacier

ทับศัพท์เป็น เกลเชียร์

Gladstone

ทับศัพท์เป็น แกลดสโตน

glucose

ทับศัพท์เป็น กลูโคส

gnat

ทับศัพท์เป็น แนต

gneiss

ทับศัพท์เป็น ไนส์

GNU

ทับศัพท์เป็น กนู

Godfrey of Bullion

ทับศัพท์เป็น กอดฟรีย์ แห่ง บุยยอง

Goethe

ทับศัพท์เป็น เกอเท

goethite

ทับศัพท์เป็น เกอไทต์

golf

ทับศัพท์เป็น กอล์ฟ

Goodbye

ทับศัพท์เป็น กูดบาย

google

ทับศัพท์เป็น กูเกิล

Gopher

ทับศัพท์เป็น โกเฟอร์

gothic

ทับศัพท์เป็น กอธิค

Gough

ทับศัพท์เป็น กอฟ

grad (หน่วยมุม)

ทับศัพท์เป็น แกร็ด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ