ค้นหาคำคมความรัก

คำคมความรัก "ความรักไม่ได้วัดโดยความรู้สึกของคุณ แต่วัดจากการที่คุณทำให้เขารู้สึกอย่างไร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ความรักไม่ได้วัดโดยความรู้สึกของคุณ แต่วัดจากการที่คุณทำให้เขารู้สึกอย่างไร

    คำคมความรัก