ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Let not the sun go down upon your wrath."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Let not the sun go down upon your wrath.

    แปลว่า อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ

    โดย Ephesians 4:26

    Listen to voicemalefemale