ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "It takes two flints to make a fire."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    It takes two flints to make a fire.

    แปลว่า ต้องใช้หินถึง 2 ก้อนถึงจะเกิดไฟได้

    Listen to voicemalefemale