ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Freedom is nothing else but a chance to do better."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Freedom is nothing else but a chance to do better.

    แปลว่า อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น

    โดย Albert Camus

    Listen to voicemalefemale