ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw.

    แปลว่า คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย

    โดย Edmund Spenser

    Listen to voicemalefemale