คำคมคน February 14, 2016

If you want to increase your success rate,double your failure Rate.

แปลว่า

ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว

หมวดหมู่

T.Watson Jr (Founder of IBM)

รูปภาพประกอบ

If you want to increase your success rate,double your failure Rate.


บทความที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น