ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน หมวดตัวอักษร Y

คำคมคน หมวดตัวอักษร Y

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can not fool all the people all the time.

แปลว่า คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา

You don’t get harmony when everybody sings the same note.

แปลว่า คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน

You get the best out of others when you give the best of yourself.

แปลว่า คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป

You know you're old when the candles cost more than the cake.

แปลว่า คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่าเค้กวันเกิด

You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?

แปลว่า คุณเห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่าทำไม ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม